STT

Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học

Dự kiến thời gian

1

Sử dụng bộ quan sát tốc độ cao điều khiển cho robot

5/2010

2

Thiết kế hệ SCADA cho trạm biến áp

5/2010

3

Nghiên cứu hệ thống tự động điều khiển cho thiết bị điện trong hệ thống cung cấp điện cho Giao thông điện

8/2010

4

Ứng dụng linh kiên tích hợp thế hệ 3 trong thiết kế mạch điện tử công suất

8/2010

5

Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm khả năng mất điện diện rộng cho hệ thống điện Việt nam

8/2010

Additional information