1. Xây dựng mô hình thí nghiệm ảo Máy điện, Truyền động điện trên phần mềm Matlab - Phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy

Ths. Nguyễn Văn Hải.

2. Nghiên cứu thiết kế , chế tạo bộ khởi động mềm cho động cơ không đồng bộ ba pha

Mã số: T2006-Đ-ĐT-60

Chủ trì: Ths. Hồ Mạnh Tiến

 

 

 

Additional information