Bộ môn Kỹ thuật điện được giao phụ trách các môn cơ sở về kỹ thuật điện, bao gồm: Kỹ thuật điện, Máy điện, Lý thuyết mạch và phụ trách chuyên ngành Trang bị điện - điện tử trong CN và Giao thông vận tải.

 

Vê chuyên môn, Bộ môn chia thành các mảng chính sau:

 

- Trang bị điện, tự động hoá.

 

- Hệ thống điện, cung cấp điện

 

Nhóm trang bị điện công nghiệp và giao thông vận tải

 

Định hướng của nhóm này thiên về máy, thiết bị giao thông và công nghiệp.

 

Đối tượng nghiên cứu: Máy điện, PLC, Thiết bị điện công nghiệp và giao thông, Tự động hoá sản xuất.

 

Nội dung nghiên cứu: Khai thác, phát triển tính năng, thiết bị, hệ thống, mở rộng khối lượng và khả năng của phần điện trong tổng thể hệ thống.

 

Những giáo viên quan tâm đến (phát triển theo) định hướng này:

Giáo viên

Định hướng nghiên cứu

Nội dung đã nghiên cứu, các kết quả đạt được

Nguyễn Văn Nghĩa

 

 

Vũ Duy Nghĩa

 

 

An Hoài Thu Anh

 

 

Hoàng Hà

 

 

Trần Văn Khôi

 

 

Nguyễn Tuấn Phường

 

 

Các môn học phụ trách:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

GV phụ trách

1

Hệ thống điện ba pha

 

 

2

Cơ sở truyền động điện

 

 

3

Tự động điều chỉnh truyền động điện

 

 

4

Lập trình điều khiển tự động hoá quá trình sản xuất

 

 

5

Hệ thống đo lường

 

 

6

Trang bị điện trên máy xây dựng và giao thông

 

 

7

Điều khiển số CNC

 

 

8

Robot công nghiệp, Trang bị điện CN

 

 

9

Truyền động điện các phương tiện giao thông

 

 

10

Thiết bị điện hệ thống sản xuất vật liệu xây dựng

 

 

11

Mạng truyền thông công nghiệp

 

 

12

TĐH thiết kế điện lạnh

(TĐH hệ thống điện lạnh)

 

 

13

Trang bị điện ôtô

 

 

 

Nhóm Hệ thống điện, cung cấp điện

Định hướng nghiên cứu: Giải quyết bài toán năng lượng và truyền tải năng lượng trong giao thông, công nghiệp và dân dụng. Bài toán quy hoạch, thiết kế và sử dụng thiết bị điện trong các lĩnh vực cũng được đề cập đến.

Nội dung nghiên cứu: Các vấn đề về truyền tải điện. Các hệ thống truyền tải và phân phối năng lượng điện cho phương tiện giao thông. Cung cấp điện cho nhà máy công nghiệp và khu dân cư.

Những giáo viên quan tâm đến (phát triển theo) định hướng này:

Giáo viên

Định hướng nghiên cứu

Nội dung đã nghiên cứu, các kết quả đạt được

Hồ Mạnh Tiến

 

 

Nguyễn Văn Hải

 

 

Võ Thanh Hà

 

 

Nguyễn Công Thắng

 

 

Trần Viết Thắng

 

 

Đặng Việt Phúc

 

 

Các môn học phụ trách:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

GV phụ trách

1

Cung cấp điện mạng hạ áp

 

 

2

Vật liệu điện và an toàn điện

 

 

3

Thiết kế trạm biến áp và đường dây

 

 

4

Mạng cao áp và trạm điện kéo

 

 

5

Thiết kế máy điện ứng dụng

 

 

6

Kỹ thuật bảo vệ rơ le hệ thống điện

 

 

7

Thiết kế hệ thống lưới dây tiếp xúc

 

 

 

Additional information