STT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

GVHD

Mức độ hoàn thành

1

Nghiên cứu khai thác máy hiện sóng số trong đo đạc thông số động của thiết bị điện

1. Vũ Minh Tú

2. Đinh Văn Vượng

 

K53

 

TS. Nguyễn Văn Nghĩa

50

2

Nghiên cứu xây dựng hệ thu thập và xử lý số liệu trên cơ sở PLC S7-200 và phần mềm LABVIEW

1. Nguyễn Ngọc Tú

2. Lê Thanh

3. Cao Văn Hải

 

K53

K51

K51

 

TS. Nguyễn Văn Nghĩa

60

3

Nghiên cứu các phần mềm tính toán chống sét.

1. Phan Đăng Quý

2. Bùi Văn Hưng

3. Nguyễn Đăng Trung

4. Trần Duy Ánh

5. Nguyễn Quốc Huy

 

K53

K52

K52

K52

K52

 

Ths.Võ Thanh Hà

60

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng điện áp các hộ tiêu thụ điện.

1. Trần Văn Mạnh

2. Nguyễn Hữu Sinh

3. Phạm Hồng Hải

4. Hoàng Văn Đoàn

 

K53

K53

K51

K51

 

Ths.Võ Thanh Hà

50

5

Ứng dụng PLC S7-300 điều khiển nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kính trồng rau.

1. Phạm Văn Cầu

2.Nguyễn Văn Hữu

K52

K52

TS. Trương Tấn Hải

20

6

Thiết kế mạch kết nối tay máy Takana với PLC trong hệ FMS

1. Phạm Đình Kiểm

2. Nguyễn Văn Dũng

3. Nguyễn Thế Trình

4. Chu Văn Dương

5. Nguyễn Khắc Hoàng Long

 

K53

K53

K52

K52

 

Ths. An Hoài Thu Anh

40

7

Mô phỏng bài thí nghiệm lý thuyết mạch trên máy tính.

1. Nguyễn Hoàng Thắng

2. Trương Ngọc Tiến

3. Nguyễn Huy Tráng

4. Trịnh Xuân Phương

5. Lê Văn Khánh

 

 

 

K53

 

 

Ths. An Hoài Thu Anh

60

8

Nghiên cứu ứng dụng các tiêu chuẩn thiết kế điện IEC trong điều kiện Việt Nam.

 

1. Phạm Hữu Tuấn

2. Phan Nhân Mỹ

3. Ngô Tuấn Anh

 

K52

K52

K52

 

 

 

 

 

Ths. Hồ Mạnh Tiến

 

KHÔNG BÁO CÁO

9

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển dòng kích từ phanh hãm dòng xoáy điều chỉnh tốc độ động cơ nâng hạ cầu trục.

 

1. Nguyễn Khắc Nhiên

2. Đinh Văn Khuê

3. Nguyễn Thế Thịnh

4. Đào Thanh Tùng

 

 

K52

K52

K52

K52

K53

 

Ths. Trần Văn Khôi

50

10

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh ổn định tốc độ cho Scanner dò tìm khuyết tật trên đường ống.

1. Phạm Trung Kiên

2. Phan Công Sơn

3. Nguyễn Viết Hưng

4. Phạm Như Trọng

5. Trần Văn Thịnh

 

K52

K52

K52

K52

K51

 

Ths. Trần Văn Khôi

BỎ

11

Nghiên cứu thiết kế bộ

điều khi ển  bơm nước tự động cho gia đình sử dụng cảm biến không dây

1. Phạm Thăng Long

2. Đỗ Tiến Dũng

3. Nguyễn Trung Đức

 

K52

K52

 

 

KS. Nguyễn Đức Khương

 

40

12

Nghiên cứu thiết kế mạch cảnh báo hoả hoạn.

1.Vũ Tiến Đạt

2.Bùi Công Hiệp

3.Phạm Văn Tới

4.Nguyễn Văn Hội

 

K52

 

KS. Nguyễn Đức Khương

 

40

Additional information