Thông báo

DANH SÁCH THỨ TỰ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K51 + K50

Cả đợt bảo vệ sẽ chia thành 2 hội đồng:

 

HỘI ĐỒNG 1: Thầy Nguyễn Nghĩa, Thầy Duy Nghĩa, Cô Hà, Thầy Khôi

Phòng 303A8

 

HỘI ĐỒNG 2: Thầy Việt, Cô Thu Anh, Thầy Tiến, Thầy Khương

Phòng 307A8

Additional information