STT

Họ và tên sinh viên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

GV đọc duyệt

1

Nguyễn Viết Long

Thiết kế Hệ điều khiển cho băng tải vận chuyển mạch in

Nguyễn Văn Nghĩa

An Hoài Thu Anh

2

Nguyễn Văn Hoàng

Thiết kế Quy hoạch Hệ thống điện cho khu đô thị mới Sông Hồng

Võ Thanh Hà

Hồ Mạnh Tiến

3

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thiết kế Quy hoạch Hệ thống điện cho khu đô thị mới Sông Hồng

Võ Thanh Hà

Hồ Mạnh Tiến

4

Trần Thị Thu Hương

Thiết kế Quy hoạch Hệ thống điện cho khu đô thị mới Sông Hồng

Võ Thanh Hà

Lê Mạnh Việt

5

Ngô Tuấn Sơn

Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà công ty AJU RENTAL

Trương Tấn Hải

Lê Mạnh Việt

6

Tạ Việt Hùng

Thiết kế, tính chọn hệ truyền động điện và hệ thống an toàn trong thang máy

Trần Văn Khôi

Trương Tấn Hải

7

Phạm Ngọc Hà

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất đường

Hồ Mạnh Tiến

Võ Thanh Hà

8

Bùi Đắc Cảnh

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí VIETLIFE

Trương Tấn Hải

Lê Mạnh Việt

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

LỚP TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN CN VÀ GTVT – K15

 

Buổi chiều ngày 17/01/2014

Thời gian: 1h30 – 17h30

 

 

STT

Họ và tên sinh viên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

GV đọc duyệt

1

Phạm Minh Thông

Thiết kế cung cấp điện khu đô thị Vân Dương

Lê Mạnh Việt

Trương Tấn Hải

2

Hà Trọng Bách

TK cung cấp điện khu đô thị Vân Dương

Lê Mạnh Việt

Trương Tấn Hải

3

Nguyễn Đức Anh

Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy cấp mạch in

Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Đức Khương

4

Đào Vũ Sơn

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính việt nam

Trương Tấn Hải

Võ Thanh Hà

5

Nguyễn Đức Thiện

Thiết kế phần điện cho cổng trục RTG

Nguyễn Đức Khương

Nguyễn Văn Nghĩa

6

Vũ Văn Vinh

Thiết kế phần điện cho cổng trục RTG

Trần Văn Khôi

An Hoài Thu Anh

7

Kiều Văn Đức

Thiết kế phần điện cho cổng trục RTG

Trần Văn Khôi

An Hoài Thu Anh

8

Đào Văn Huân

Thiết kế cung cấp điện cho chung cư cao tầng N05 Đông Nam Trần Duy Hưng

Võ Thanh Hà

Trần Văn Khôi

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

LỚP TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN CN VÀ GTVT – K15

 

Buổi sáng ngày 18/01/2014

Thời gian: 7h30 – 11h30

 

 

STT

Họ và tên sinh viên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

GV đọc duyệt

1

Phạm Văn Luận

TK Hệ giám sát cho trạm xử lý nước thô Nhà máy Bia

An Hoài Thu Anh

Trần Văn Khôi

2

Trần Văn Băng

TK Hệ giám sát cho trạm xử lý nước thô Nhà máy Bia

An Hoài Thu Anh

Trần Văn Khôi

3

Đào Trọng Lượng

TK Hệ giám sát cho trạm xử lý nước thô Nhà máy Bia

An Hoài Thu Anh

Nguyễn Đức Khương

4

Trần Văn Tuyên

TK Hệ thống cung cấp điện cho chung cư 22 tầng

Trương Tấn Hải

Võ Thanh Hà

5

Phạm Xuân Lộc

Thiết kế Hệ thống cung cấp điện cho chung cư 22 tầng

Võ Thanh Hà

Trần Văn Khôi

6

Nguyễn Công Doanh

TK Bộ điều khiển tín hiệu đèn GT tại ngã tư

Trần Văn Khôi

Nguyễn Văn Nghĩa

7

Nguyễn Văn Quang

TK Bộ điều khiển tín hiệu đèn GT tại ngã tư

Trần Văn Khôi

Nguyễn Văn Nghĩa

8

Trần Xuân Hoàng

TK Hệ thống cung cấp điện cho khách sạn Ban Mai

Võ Thanh Hà

Trương Tấn Hải

Additional information