HỘI ĐỒNG 1: Thầy Nguyễn Nghĩa, Thầy Duy Nghĩa, Cô Hà, Thầy Khôi

Phòng 303A8

STT Tên

 

1 Hoàng Văn Đoàn

2 Trịnh Quang Bách

3 Phạm Duyên Tùng

4 Mai Nhân Cường

5 Nguyễn Đình Thường

6 Trần Anh Cường

7 Phan Văn Lương

8Phạm Tiến Dũng

9 Nguyễn Tài Phúc

10 Lương Ngọc Quang

11 Nguyễn Anh Sử

12 Nguyễn Văn Cường

13 Vũ Duy Diệu

14 Hoàng Văn Mạnh

15 Nguyễn Quang Nam

16 Trần Văn Tình

17 Hoàng Văn Dũng

18 Ngô Quang Vinh

19Mai Khắc Thái

 

 

 

HỘI ĐỒNG 2: Thầy Việt, Cô Thu Anh, Thầy Tiến, Thầy Khương

Phòng 307A8

1 Trần Mạnh Hưng

2 Nguyễn Tiến Đạt

3 Cao Văn Hải

4Tô Văn Nguyên

5 Nguyễn Văn Sông

6 Nguyễn Bá Duy

 

7 Phạm Hồng Hải

8 Nguyễn Chí Đông

9 Phạm Hữu Mạnh

10 Lê Tuấn Anh

11 Phạm Văn Tùng

12 Nguyễn Xuân Thịnh

13 Bùi Quang Huy

14 Nguyễn Tiến Nam

15 Lê Mạnh Quân

16 Trịnh Công Tân

17 Lê Thanh Tú

18Vũ Văn Tuấn

19 Nguyễn Huy Anh

20 Nguyễn Văn Doanh

 

Additional information