Tóm tắt chương trình đào tạo ngành trang bị điện trong CN và GTVT .
Hệ đào tạo chính quy
TTTên học phầnSố ĐVHTĐại học
 

Khối kiến thức cơ bản

 
1 Đại số4
2 Toán giải tích 
 Giải tích 1, F13
 Giải tích 1, F23
3 Giải tích 25
4 Triết học F13
5 Triết học F23
6 Pháp luật đại cương2
7 Hoá học3
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh3
9 Vật lý F14
10 Vật lý F23
11 Tin học đại cương4
12 Ngoại ngữ F15
13 Ngoại ngữ F25
14 Hình họa- Vẽ kỹ thuật5
15 Kinh tế chính trị5
16 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam4
17 Toán xác suất thống kê4
18 Chủ nghĩa xã hội khoa học4
19 Cơ học ứng dụng5
 

Khối kiến thức cơ sở

 
20 Đại số Bool Hàm phức2
21 Toán rời rạc4
22 Lý thuyết mạch9
 Lý thuyết mạch F15
 Lý thuyết mạch F24
23 Kỹ thuật điện tử tương tự4
24 Lý thuyết điều khiển tự động6
 Lý thuyết điều khiển tự động F13
 Lý thuyết điều khiển tự động F23
25 Trường điện từ3
26 Máy điện F14
27 Máy điện F24
28 Hợp ngữ trong TBĐ2
29 Kỹ thuật nhiệt4
30 Kỹ thuật điện tử số4
31 Kỹ thuật đo lường4
32 Khí cụ điện4
33 Điện tử công suất4
34 Vi xử lý4
35 Ngôn ngữ C ứng dụng trong thiết bị điện3
36 Ngoại ngữ chuyên ngành4
37 Cơ sở truyền động điện3
38 Cơ sở truyền động thuỷ lực3
39 Tự động điều chỉnh truyền động điện4
40 Thực tập tay nghề (C.S)4
 

Khối kiến thức chuyên ngành

 
41 Phương tiện giao thông đường bộ2
42 Tự động hoá với thiết bị PLC3
43 TKMH ứng dụng PLC1
44 Thiết kế Cung cấp điện 3
45 TKMH Thiết kế cung cấp điện1
46 Ghép nối vi tính thiết bị điện4
47 Lập trình hệ thống điện & Điện tử Công nghiệp3
48 TKMH về Lập trình1
49 Phương tiện giao thông đường sắt 3
50 Điện xí nghiệp4
51 Thiết bị điện trong CNC3
52 Truyền dữ liệu trong mạng CN3
53 Vi điều khiển trong TBĐ3
54 Điều khiển quá trình Tự động hoá sản xuất4
55 TKMH về TĐH sản xuất1
56 Tin học ứng dụng ngành điện4
57 An toàn điện2
58 Mạng cao áp và trạm điện kéo3
59 Vật liệu điện 2
60 Thực tập chuyên môn4
61 Thiết bị Điện Lạnh3
62 Phương tiện đoàn tàu Mêtro3
63 Trang bị điện máy xây dựng & Giao thông3
64 Đo lường 3
65 TKMH về Đo lường1
66 Trang bị điện trên đầu máy2
67 Hệ thống sản xuất vật liệu giao thông3
68 Trang bị điện Ôtô3
69 Thực tập tốt nghiệp5
70 Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp15
71 Chính trị Quốc Gia4

Additional information