Lịch học/Lịch thi/Kế hoạch học tập

Thứ hai 3/8

  14h00:- SV khoa Cơ khí, Khoa Đ-ĐT, khoa VT-KT  sinh hoạt lớp –Tại khu giảng đường

 

Thứ tư 5/8

  -6h30’ – 9h00: SV Khoa Điện - Điện tử nghe b/c chuyên đề – Tại hội trường lớn.

  -9h05 – 11h35: Tổng kết năm học của SV Khoa Điện - Điện tử – Tại hội trường lớn.

 

Thứ 7 8/8

 -14h00’: Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường.

 

  TP: ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các bộ môn, đại diện văn phòng khoa và đại diện các lớp SV (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn) - Đề nghị các khoa, viện cử  Cố vấn học tập đi dự, theo dõi. 

Additional information